· 

Controleren WHK-beschikking 2018

U wilt als werkgever niet te veel premie voor de Werkhervattingskas (Whk) betalen. Om te voorkomen dat uw onderneming in 2018 te veel gedifferentieerde premie Whk betaalt, is het van groot belang om uw beschikking te laten controleren.

 

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas vóór het einde van het jaar naar elke organisatie. Hierin staat de premie die de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen. In die beschikking blijken in de praktijk nog wel eens fouten te zitten en die kunnen de werkgevers onnodig veel geld kosten. De toerekening van uitkeringen WGA en ZW kunnen namelijk van belang zijn voor de hoogte van het percentage dat de werkgever moet betalen.


Wanneer er iets niet blijkt te kloppen, moet u bovendien op tijd bezwaar maken: uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn. Bent u te laat, dan neemt de Belastingdienst uw bezwaar niet meer in behandeling.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Wij informeren u graag.