· 

Vakantiegeld over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 moet u als werkgever het minimumloon betalen voor overwerk.

Door een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft een werknemer vanaf 1 januari aanstaande niet alleen recht heeft op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. Kortom: een aanzienlijke stijging van uw werkgeverslasten.


In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018.

Let op!
De CAO die u toepast kan afwijken van deze nieuwe wetgeving. Dat betekent dat hier per CAO een andere invulling aan gegeven kan worden.