· 

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Als werkgever dient u meestal loonheffingen in te houden op het loon van de medewerker. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding dient u van uw medewerkers persoonlijke gegevens te registreren. Met het formulier 'model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' kan de werknemer zijn/haar gegevens opgeven aan u. Tevens geeft de werknemer met dit formulier aan of de loonheffingskorting mag worden toepast.

*Bron: Belastingdienst