Controle voorlopige berekening Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Met ingang van 1 januari 2017 is het Lage Inkomens Voordeel (hierna: LIV) in werking getreden. Deze tegemoetkoming voor werkgevers is bedoeld als stimulans om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Rond deze tijd krijgen werkgevers een overzicht van het UWV waarop staat voor welke werknemers zij LIV voor 2017 krijgen. Het is van belang dat u deze voorlopige berekening laat controleren om te voorkomen dat u voordeel misloopt.

Voor werknemers die voldoen aan de door de Overheid aan het LIV gestelde voorwaarden, kan de financiële tegemoetkoming oplopen tot een bedrag van € 2.000 per werknemer per jaar. Op de voorlopige berekening staat precies welke werknemers in 2017 binnen de uurloongrenzen van het LIV vielen, hoeveel verloonde uren zij vorig jaar hadden en wat hun jaarloon en gemiddelde uurloon was. Ook de categorie van het LIV waarbinnen de werknemer valt staat vermeld: 100% tot en met 110% of meer dan 110% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon. Onderaan de berekening staat het totale bedrag aan LIV dat uw organisatie krijgt voor heel 2017.

 

De Belastingdienst baseert zich bij het toekennen van het LIV op de gegevens die door hen zijn ontvangen via de loonaangifte. Het is daarom van groot belang dat alle werknemers vermeld zijn die volgens u voldoen aan de voorwaarden en of alle vermelde gegevens kloppen.

Corrigeren is mogelijk vóór 1 mei 2018. In de periode 1 mei 2018 tot 1 augustus 2018 zal de Belastingdienst de hoogte van het LIV over 2017 definitief vaststellen bij beschikking.

 

Wilt u het LIV niet onnodig mislopen? Aarzel niet en stuur uw voorlopige berekening aan ons toe (info@slry.nl).