· 

Wijziging bijtellingspercentage voor elektrische auto’s per 2019

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak wijzigen in 2019. Voor een elektrische auto gaat de werknemer vanaf volgend jaar meer bijtelling betalen, afhankelijk van de cataloguswaarde.

Momenteel zijn er nog twee bijtellingscategorieën. Alles wat honderd procent elektrisch rijdt – dus 0 g/km emissie heeft – valt in 2018 in de bijtellingscategorie van 4 procent. Alles wat hierboven zit, valt nu in de bijtellingscategorie van 22 procent. Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname. Dit is de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Als dat uiterlijk op 31 december 2018 gebeurt, geldt het bijtellingspercentage van 2018 nog gedurende vijf jaar.

Bijtelling vanaf 1 januari 2019

Voor 2019 is een beperking van de lage bijtelling voor nul-emissie auto’s op batterij gepland. De bijtelling van 4% geldt dan alleen nog tot een cataloguswaarde van € 50.000, voor het meerdere bedraagt de bijtelling dan 22%.

De beperking geldt alleen voor nul-emissie auto’s op batterij. Voor nul-emissie auto’s op waterstof blijft de bijtelling 4% over de gehele cataloguswaarde.

CO2-uitstoot                     Bijtelling

0 (op batterij)                     4% tot € 50.000, daarboven 22%

0 (op waterstof)                 4% onbeperkt

Meer dan 0                        22%