· 

Subsidieregeling praktijkleren 2017-2018

Sinds 2 juni kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2018 (17.00 uur).

 

Wat houdt de subsidieregeling praktijkleren in?


De subsidieregeling praktijkleren regelt dat organisaties een tegemoetkoming kunnen krijgen voor kosten die zij maken bij het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats aan een leerling of student. Om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden, stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) dit jaar € 196,5 miljoen beschikbaar. Werkgevers kunnen een subsidie van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats ontvangen. Op voorhand is nog niet bekend wat de precieze hoogte van de subsidie zal zijn, dit is afhankelijk van het totaal aantal toegekende aanvragen. Na sluiting van de termijn voor het indienen van de aanvraag, wordt het totale budget over alle aanvragen verdeeld. De subsidie is bedoeld, als een vergoeding van de extra kosten die gepaard gaan met het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie.

Subsidieregeling na 2018


De subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 2018. Wat er met de regeling na 2018 gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het ministerie van OCW verwacht in de zomer een besluit te nemen over de voortzetting van de subsidieregeling.

Aanvraag subsidie praktijkleren


Uw aanvraag moet op tijd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn. Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur. In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Aanvragen die na 17 september ingezonden worden, komen niet in aanmerking voor de subsidie praktijkleren.


Let op: Wacht niet tot het laatste met aanvragen, als u zeker wilt zijn van de subsidie. Zo kost de aanvraag van de benodigde eHerkenning twee tot zeven werkdagen.