· 

Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid

 

Het is weer zomer! Een tijd dat veel mensen vakantie nemen en er lekker op uit gaan. Het aanvragen van vakantiedagen kan tot vragen leiden bij uw werknemers. Hoeveel vrije dagen heb ik te besteden? Wat is het verschil tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen?
Maar ook u als werkgever heeft vragen. Waar moet u bijvoorbeeld rekening mee houden als uw werknemer ziek wordt tijdens vakantie?

 


Wettelijke- en bovenwettelijke dagen
Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het aantal vakantiedagen per jaar waar een werknemer recht op heeft, is minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime baan van 40 uur per week, heeft een werknemer recht op minimaal 20 doorbetaalde vrije dagen. Dit minimum aantal noemen we de wettelijke vakantiedagen. In de praktijk ligt dit aantal vaak hoger; dit is vaak afgesproken in de CAO of arbeidsvoorwaarden. Dagen die zij op basis van cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst meer op mogen nemen, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

 


Werknemer ziek tijdens vakantie
Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens vakantie, dan mag de werkgever deze ziektedagen in principe niet in mindering brengen op het verlofsaldo van de werknemer. De werknemer moet zich dan wel ziek melden bij zijn werkgever, zich wenden tot een buitenlandse arts en een verklaring van deze arts overleggen. In de doktersverklaring staat de diagnose, welk advies hij heeft gekregen en wat de verwachting is van de ziekteduur. De werknemer dient tij
dens zijn ziekteperiode ook bereikbaar te zijn voor de werkgever. Deze gegevens zijn vaak vastgelegd in het zogenaamde ziekteverzuimprotocol.

 

Eenvoudig verlofdagen medewerkers registreren
Verlofregistratie kan op vele manieren. QFC biedt een aanvullende module aan, waarmee u vakantiedagen, tijd voor tijd regelingen, ATV en aanvullende verlofregelingen eenvoudig kunt beheren. De module is volledig in te richten naar Nederlandse wetgeving. Met de module verlofregistratie houdt u op een efficiënte en transparante wijze de verlofdagen bij van uw werknemers. In de online software kunnen de saldo’s per jaar, per maand of op basis van gewerkte uren worden bepaald. Wilt u precies weten hoe u de verlofadministratie kunt inrichten?

 

Neem dan contact met ons op.

Enkele voordelen op een rij:

 

ü  Overzichtelijk en transparant;

 

ü  Verlof aanvragen en beoordelen via pc, smartphone en/of tablet;

 

ü  Vakantieplanning alle werknemers in één overzicht (kalender);

 

ü  Duidelijke rapportages.