· 

Meer loonbelastingtabellen in 2019


Volgend jaar wordt elke loonbelastingtabel die er nu is, in drieën gesplitst.
Dit is het gevolg van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen en ten gevolge van aanpassingen in belastingverdragen.

 

Met ingang van 1 januari 2019 komen niet meer alle werknemers in aanmerking voor de volledige heffingskortingen die ervoor zorgen dat er minder loon- of inkomstenbelasting verschuldigd is. De loonbelasting/premie volksverzekeringen die een organisatie op het loon van de werknemer moet inhouden, gaat afhangen van het land waarvan de werknemer inwoner is.

Belastingdeel loonheffingskorting alleen voor inwoners
De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Momenteel heeft elke werknemer recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting, maar per 2019 verandert dit. Dan is het belastingdeel van de loonheffingskorting alleen nog bedoeld voor inwoners van Nederland. Een inwoner van Nederland is een werknemer die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft en waarvan het sociale en economische leven zich hier afspeelt.

Hier is dan nog één uitzondering op: het belastingdeel van de arbeidskorting blijft ook van toepassing voor werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Het premiedeel van de loonheffingskorting geldt voor iedereen die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen. Hier verandert per 2019 niets aan.

Extra loonbelastingtabellen
In de loonbelastingtabellen zal onderscheid worden gemaakt tussen 3 groepen werknemers:


Groep 1: werknemers die inwoner zijn van Nederland.

Groep 2: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Groep 3: werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder groep 1 of 2.


Voor alle huidige loonbelastingtabellen komen volgend jaar drie aparte loonbelastingtabellen, bijvoorbeeld witte maandtabellen; één voor elk van de drie groepen werknemers.

 
In het kort komt het er dus op neer dat het vanaf januari 2019 belangrijk is om te weten waar uw medewerkers woonachtig zijn om de juiste loonheffingstabel toe te kunnen passen.