· 

Meer geboorteverlof vanaf 2019


De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Door het wetsvoorstel krijgen partners vanaf volgend jaar, bij de geboorte van een kind meer verlof.

Het verlof, dat voor werknemers nu nog twee dagen bedraagt, wordt door de WIEG verlengd. Het geboorteverlof duurt in 2019 maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever. De week geboorteverlof kan in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen.


Ook de periode van adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd per 1 januari 2019. Deze periode bedraagt nu vier weken en gaat zes weken bedragen.

Extra verlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 krijgen werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof. In totaal gaat het dan om vijf maal de wekelijkse arbeidsduur, zodat het totale verlof maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsuur kan bedragen.

Gedurende de vijf extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het (maximum)dagloon. Een bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon door de werkgever is mogelijk. De extra vijf weken verlof kunnen tot een half jaar na de bevalling worden opgenomen. De periode van opname is verder in beginsel vrij, maar kan vanwege gewichtige bedrijfsbelangen in overleg gewijzigd worden.

 

Let op!

Er komt geen (aanvullend) geboorteverlof voor zzp’ers