· 

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. Alle tarieven, cijfers en premies van 2019 staan in dit artikel overzichtelijk op een rij.

 

Tarieven loon- en inkomstenbelasting    

De lasten voor burgers worden de komende jaren verlaagd. Daartoe worden tarieven in de loon- en inkomstenbelasting fors verlaagd. Als gevolg van deze tariefaanpassingen ontstaat vanaf 2021 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5%. In 2019 wordt de eerste stap richting dit stelsel gezet door middel van een verlaging van de tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting.

 

Premiepercentages 2019

De premieheffing voor de AOW bedraagt 17,9%; de premie voor de Anw 0,1%. Deze percentages veranderen niet ten opzichte van 2018. Het maximumpremieloon bedraagt in 2019 € 55.927. De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is vastgesteld op 3,6%. De premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) bedraagt 0,78%. De basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is vastgesteld op 6,46%, terwijl de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag 0,5% bedraagt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de minister de premieloongrenzen voor tijdvakken korter dan het premiejaar en voor werknemers met recht op vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken niet vastgesteld. Deze bedragen worden door herleiding bepaald en zullen door de Belastingdienst bekend worden gemaakt. Ook wordt in deze regeling geen percentage vastgesteld voor de vervangende sectorpremie. Met ingang van het premiejaar 2019 wordt door het UWV een gemiddeld premiepercentage vastgesteld voor de premie die ten gunste komt van de sectorfondsen. Dit gemiddelde premiepercentage komt in de plaats van de vervangende sectorpremie en wordt als vervangende premie geheven over uitkeringen uit sociale verzekeringen.

 

Deze tarieven, bedragen en percentages zijn als tabellen gepubliceerd in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019, uitgave 4