Tweede Kamer akkoord met Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)


De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel, dat op 1 januari 2020 in werking moet treden, draagt bij aan een forse herziening van het arbeidsrecht. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels (een proeftijd van vijf maanden bij vaste contracten en drie maanden voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) zijn echter uit het wetsvoorstel gehaald.

De meeste andere maatregelen uit het wetsvoorstel gaan wel door. In het kort houden deze wijzigingen het volgende in:

 

 • De ketenbepaling wordt weer verlengd. Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van de huidige twee jaar. 
 • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding:

  - Een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
  - De werkgever moet de transitievergoeding gaan berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
  - Het afschaffen van de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.
 • De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.
 • Het jaarlijks doen van een aanbod door de werkgever voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-/-maxcontract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).
 • De wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.