· 

Verruiming werkkostenregeling vanaf 2020


In het Belastingplan 2020 zijn enkele maatregelen opgenomen die een mooi voordeel opleveren voor het MKB. De werkkostenregeling (WKR) wordt op de volgende vier onderdelen aangepast.

 

I  Verruiming vrije ruimte

Binnen de WKR mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenoemde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers. Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een tweeschijvenstelsel. Het percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu.

 

II  Verlenging termijn aangifte en afdracht eindheffing

Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar als uiterste termijn van de eindheffing. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije ruimte.

 

III  Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een werkgever is in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om een VOG van zijn werknemer te eisen en voor sommige werkzaamheden eist de werkgever onverplicht een VOG. De kosten van de VOG worden door veel werkgevers vergoed aan hun werknemer. Op basis van de huidige wetgeving moet de VOG worden ondergebracht in de vrije ruimte. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, omdat er geen voordeel voor de werknemer is.  Per 1 januari 2020 wordt de vergoeding van de kosten voor een VOG toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen. Deze vergoeding komt dan niet meer ten laste van de vrije ruimte.

 

IV  Producten uit eigen bedrijf

Bij de berekening van de toegestane korting op producten eigen bedrijf moet voortaan worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer in plaats van de verkoopprijs aan derden. Hierover wordt vervolgens de maximale korting berekend.

 

Download het Belastingplan 2020 (pdf)