· 

Vrije ruimte wordt in 2020 aangepast naar 3%

Werkgevers kunnen via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (wkr) vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan hun werknemers uitkeren. Zij kunnen zelf bepalen waaraan zij de vrije ruimte willen besteden zolang dit voldoet aan de gebruikelijkheidstoets.

De vrije ruimte van de wkr wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3 procent voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever.

 

Dit is één van de nieuwe belastingmaatregelen die het kabinet neemt om ondernemers in de coronacrisis te helpen.

Voor u als DGA betekent dit in principe dat u zichzelf een hogere onbelaste onkostenvergoeding kunt toekennen in 2020. Graag kijken we met u mee wat in uw situatie de meest fiscaalvriendelijke oplossing is!