· 

NOW 2.0

Graag willen wij u informeren over de nieuwe kabinetsplannen omtrent de NOW regeling. Het kabinet heeft aangekondigd dat de NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden. We noemen dit de NOW 2.0. Over de exacte invulling vindt nog overleg plaats. Wat weten we al wel?

Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de NOW 2.O.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Werkgevers die te maken hebben tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

 

Wat wordt de nieuwe looptijd?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden. Deze start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. 

 

Wanneer kunt u NOW 2.0 aanvragen?

De rijksoverheid streeft naar een openstelling per 6 juli 2020.

 

Welke zaken wijzigen er?

Van de volgende zaken is reeds bekend dat deze wijzigen ten opzicht van de  eerste periode.

1. De referentiemaand NOW 2.0  wordt maart 2020 (peildatum 15 mei).

2. De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd naar 100% (ipv 150%)

3. De opslag op de loonkosten worden verhoogd van 30% naar 40%.

4. Geen dividend uitkering, bonussen of inkoop eigen aandelen over 2020 wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

5. Aan werkgevers wordt een inspanningsverplichting opgelegd om werknemer te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

6. Een werkgever die in aanmerking wil komen voor de NOW 2.0 is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren over de aanvraag NOW 2.0.

 

Komen er nog wijziging voor seizoenbedrijven?

Seizoenbedrijven kunnen (soms) onvoldoende gebruik maken van de NOW. Met wijzigingen in de eerste en tweede NOW-regeling geeft het kabinet aan het meer tegemoet te willen komen. Zo wordt de referentiemaand maart voor het tweede noodpakket. In het eerste noodpakket gaat de subsidie voor een werkgever omhoog wanneer in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari.

 

Wat houdt de inspanningsverplichting voor werkgevers in?

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen dienen een verklaring af te leggen waarbij ze bevestigen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen.

 

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076-7002578 en / of mailen naar salaris@slry.nl