· 

Subsidie Praktijkleren

Ook dit jaar verzorgen wij weer voor onze klanten de regeling Subsidie Praktijkleren.

 

Voor het school-/studiejaar 2019 – 2020 is het mogelijk om tot uiterlijk 16 september 2020 (voor 17:00 uur) aanvragen in te dienen.

 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in die categorie.

 

Indien u hier gebruik van wil maken verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren bij ons:

  • De praktijkovereenkomst (ondertekend)
  • Het aantal weken begeleiding 

U dient bij uws administratie de volgende gegevens te bewaren:

  • Een getekende (praktijkleer) overeenkomst
  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming
  • Een administratie waaruit de begeleiding van de medewerker blijkt
  • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificatie/kwaliteiten voor de beroepsvorming zijn behaald.

 

Extra informatie ivm corona:

 

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de Subsidie Praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

 

De kosten voor het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren bedragen € 120,- (excl. BTW) per aanvraag.

 

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan vernemen wij graag vóór 12 september de benodigde gegevens.

 

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076 – 700 25 78 en / of mailen naar salaris@slry.nl