· 

Minimum uurlonen 2021

Onderstaand schema geeft de nieuwe afgeronde brutobedragen per uur aan per 1 januari 2021, berekend op basis van het wettelijk minimum weekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

 

Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

 

LEEFTIJD                           36 UUR PER WEEK  38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK

21 jaar en ouder                            10,80                             10,24                             9,72

20 jaar                                              8,65                               8,19                             7,78

19 jaar                                              6,49                               6,14                             5,84

18 jaar                                              5,40                               5,12                             4,86

17 jaar                                              4,27                               4,05                             3,84

16 jaar                                              3,73                               3,54                             3,36

15 jaar                                              3,25                               3,07                             2,92