· 

Subsidie Praktijkleren 2021

Ook dit jaar kunnen wij weer voor u de regeling Subsidie Praktijkleren verzorgen. Een praktijk- of werkleerplaats is een ideale manier om studenten en leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

Voor het school-/studiejaar 2020 – 2021 is het mogelijk om tot uiterlijk 16 september 2021 (voor 17:00 uur) aanvragen in te dienen. 

 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

 

Indien u hier gebruik van wilt maken verzoeken wij u de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

  • De praktijkovereenkomst (ondertekend)
  • Het aantal weken begeleiding

U dient bij uw administratie de volgende gegevens te bewaren:

  1. Een getekende (praktijkleer) overeenkomst
  2. Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming
  3. Een administratie waaruit de begeleiding van de medewerker blijkt
  4. Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificatie/kwaliteiten voor de beroepsvorming zijn behaald.

De kosten voor het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren bedragen € 120,- (excl. BTW) per aanvraag en worden door middel van eHerkenning door ons ingediend bij het RVO.

 

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan vernemen wij graag vóór 12 september de benodigde gegevens.

 

 

Extra informatie i.v.m. corona:

 

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, brengt het RVO de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment er coulant om wordt gegaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen. 

 

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076 – 700 25 78 en / of mailen naar salaris@slry.nl.