Kengetallen

Kengetallen · 20. november 2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. Alle tarieven, cijfers en premies van 2019 staan in dit artikel overzichtelijk op een rij.
Kengetallen · 26. september 2018
Volgend jaar wordt elke loonbelastingtabel die er nu is, in drieën gesplitst. Dit is het gevolg van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen en ten gevolge van aanpassingen in belastingverdragen.
Kengetallen · 27. december 2017
22 december heeft de Belastingdienst de derde uitgave van de nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd.
Kengetallen · 02. december 2017
De (voorlopige) premiepercentages voor de sociale verzekeringen zijn bekend voor 2018. Wij maken voor u inzichtelijk wat de wijzigingen zijn in 2018.
Kengetallen · 01. december 2017
Het UWV heeft de premiepercentages sectorfondsen 2018 in de nota premievaststelling sectorfondsen 2018 bekend gemaakt. De hoogte van het premiepercentage is afhankelijk van het landelijke werkloosheidscijfer binnen de betreffende sector.