Minimumloon

Minimumloon · 14. mei 2021
Onderstaand schema geeft de nieuwe afgeronde brutobedragen per uur aan per 1 juli 2021, berekend op basis van het wettelijk minimum weekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon. Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1.701,00 € 392,55 € 78,51 20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81 19...
Minimumloon · 22. oktober 2020
Onderstaand schema geeft de nieuwe afgeronde brutobedragen per uur aan per 1 januari 2021, berekend op basis van het wettelijk minimum weekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon. LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK 21 jaar en ouder 10,80 10,24 9,72 20 jaar 8,65 8,19 7,78 19...
Minimumloon · 20. oktober 2020
Op 15 oktober 2020 is de regeling voor wettelijke minimumloon in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,29 procent. LEEFTIJD PER MAAND PER WEEK PER DAG 21 jaar en ouder 1.684,80 388,80 77,76 20 jaar 1.347,85 311,05 62,21 19 jaar 1.010,90 233,30 46,66 18 jaar 842,40 194,40 38,88 17 jaar 665,50 153,60 30,72 16 jaar 581,25 134,15 26,83 15 jaar 505,45 116,65 23,33
Minimumloon · 28. mei 2019
Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.
Minimumloon · 01. juni 2018
De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2018 zijn bekend. Het WML en minimumjeugdloon zijn verhoogd. In dit artikel een overzicht.
Minimumloon · 11. december 2017
Vanaf 1 januari 2018 moet u als werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Door een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft een werknemer vanaf 1 januari aanstaande niet alleen recht heeft op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. Kortom: een aanzienlijke stijging van uw werkgeverslasten.