Minimumloon

Minimumloon · 28. mei 2019
Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.
Minimumloon · 01. juni 2018
De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2018 zijn bekend. Het WML en minimumjeugdloon zijn verhoogd. In dit artikel een overzicht.
Minimumloon · 11. december 2017
Vanaf 1 januari 2018 moet u als werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Door een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft een werknemer vanaf 1 januari aanstaande niet alleen recht heeft op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. Kortom: een aanzienlijke stijging van uw werkgeverslasten.