Nieuwsarchief

SLRY's Prinsjesdag nieuwsbrief
Nieuwsarchief · 27. september 2021
Lees hier alle belangrijke wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2021.

Nieuwsarchief · 07. februari 2018
Als werkgever dient u meestal loonheffingen in te houden op het loon van de medewerker. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding dient u van uw medewerkers persoonlijke gegevens te registreren. Met het formulier 'model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' kan de werknemer zijn/haar gegevens opgeven aan u. Tevens geeft de werknemer met dit formulier...