Corona · 26. januari 2021
Ook dit jaar geldt de verruiming van de vrije ruimte over de totale loonsom tot en met €400.000,-. Dit betekent dat de vrije ruimte over de totale loonsom tot en met €400.000,- 3% is. Het percentage boven deze €400.000,- daalt van 1,2% (in 2020) naar 1,18% (in 2021).
Corona · 13. november 2020
Vanaf maandag 16 november tot en met 13 december 2020 is het mogelijk om NOW 3.0 aan te vragen. De tegemoetkoming gaat over de periode: oktober, november en december 2020. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen: De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend. De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. De tegemoetkoming gaat van maximaal 90%...
Minimumloon · 22. oktober 2020
Onderstaand schema geeft de nieuwe afgeronde brutobedragen per uur aan per 1 januari 2021, berekend op basis van het wettelijk minimum weekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon. LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK 21 jaar en ouder 10,80 10,24 9,72 20 jaar 8,65 8,19 7,78 19...
Minimumloon · 20. oktober 2020
Op 15 oktober 2020 is de regeling voor wettelijke minimumloon in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,29 procent. LEEFTIJD PER MAAND PER WEEK PER DAG 21 jaar en ouder 1.684,80 388,80 77,76 20 jaar 1.347,85 311,05 62,21 19 jaar 1.010,90 233,30 46,66 18 jaar 842,40 194,40 38,88 17 jaar 665,50 153,60 30,72 16 jaar 581,25 134,15 26,83 15 jaar 505,45 116,65 23,33
Corona · 17. augustus 2020
Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies en na zijn vakantie in quarantaine moet? Voorheen was de hoofdregel: geen arbeid, geen salaris. Uitzondering hierop was wanneer de werknemer de overeengekomen arbeid niet had kunnen verrichten door een oorzaak die voor rekening van de werkgever diende te komen. Vanaf 1 januari 2020 is deze hoofdregel in de wet gewijzigd: geen arbeid, wel salaris. Dit tenzij de werknemer de arbeid niet wil verrichten,...
Corona · 06. juli 2020
De Rijksoverheid heeft onlangs een nieuwe subsidieregeling aangekondigd: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven die zwaar zijn getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus komen hiervoor mogelijk in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden, bedrijven die evenementen organiseren en contactberoepen voor uiterlijke verzorging. Op basis van een KVK check kunt u controleren of u in aanmerking komt. Zie hiervoor onderstaande link:...
Subsidies · 03. juli 2020
Ook dit jaar verzorgen wij weer voor onze klanten de regeling Subsidie Praktijkleren. Voor het school-/studiejaar 2019 – 2020 is het mogelijk om tot uiterlijk 16 september 2020 (voor 17:00 uur) aanvragen in te dienen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in die categorie. Indien u hier...
Corona · 02. juli 2020
Vanaf maandag 6 juli kunt u een aanvraag doen voor de NOW 2.0. Het omzetverlies moet in kaart worden gebracht over een periode van vier maanden, met keuze van startdatum op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien er eerder NOW 1.0 is aangevraagd, dan dient de omzetdaling aan te sluiten op de eerder gekozen periode. De loonsom over de maand maart 2020 is hierbij leidend. Anders dan in NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere...
Corona · 25. mei 2020
Graag willen wij u informeren over de nieuwe kabinetsplannen omtrent de NOW regeling. Het kabinet heeft aangekondigd dat de NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden. We noemen dit de NOW 2.0. Over de exacte invulling vindt nog overleg plaats. Wat weten we al wel? Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de NOW 2.O. Wat zijn de voorwaarden? Werkgevers die te maken hebben tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen van...
Werkkostenregeling · 06. mei 2020
Werkgevers kunnen via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (wkr) vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan hun werknemers uitkeren. Zij kunnen zelf bepalen waaraan zij de vrije ruimte willen besteden zolang dit voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. De vrije ruimte van de wkr wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3 procent voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever. Dit is één van de nieuwe belastingmaatregelen die het kabinet neemt om ondernemers in de...

Meer weergeven