Werkkostenregeling · 30. september 2019
In het Belastingplan 2020 zijn enkele maatregelen opgenomen die een mooi voordeel opleveren voor het MKB. De werkkostenregeling (WKR) wordt op de volgende vier onderdelen aangepast.
Auto v/d zaak · 20. september 2019
Helaas, minder goed nieuws voor elektrische rijders. Uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die onlangs op Prinsjesdag is gepubliceerd, blijkt dat de bijtelling volgend jaar omhoog gaat van 4% naar 8%. De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen verder omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden.
De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit betekent dat er per 2020 een aantal belangrijke zaken gaat wijzigen op het gebied van de financiering van de Werkloosheidswet (WW) en het arbeidsrecht.
Minimumloon · 28. mei 2019
Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.
De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel, dat op 1 januari 2020 in werking moet treden, draagt bij aan een forse herziening van het arbeidsrecht. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels (een proeftijd van vijf maanden bij vaste contracten en drie maanden voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) zijn echter uit het wetsvoorstel gehaald.
Kengetallen · 20. november 2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. Alle tarieven, cijfers en premies van 2019 staan in dit artikel overzichtelijk op een rij.
Verlof · 19. oktober 2018
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Door het wetsvoorstel krijgen partners vanaf volgend jaar, bij de geboorte van een kind meer verlof.
Kengetallen · 26. september 2018
Volgend jaar wordt elke loonbelastingtabel die er nu is, in drieën gesplitst. Dit is het gevolg van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen en ten gevolge van aanpassingen in belastingverdragen.
HRM · 02. juli 2018
Het is weer zomer! Een tijd dat veel mensen vakantie nemen en er lekker op uit gaan. Het aanvragen van vakantiedagen kan tot vragen leiden bij uw werknemers. Hoeveel vrije dagen heb ik te besteden? Wat is het verschil tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen? Maar ook u als werkgever heeft vragen. Waar moet u bijvoorbeeld rekening mee houden als uw werknemer ziek wordt tijdens vakantie? Wettelijke- en bovenwettelijke dagen Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon....
Subsidies · 11. juni 2018
Sinds 2 juni kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2018 (17.00 uur).

Meer weergeven