Corona · 06. april 2020
Het UWV meldt vrijdagmiddag dat werkgevers vanaf maandag 6 april 9.00 uur een aanvraag kunnen doen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. De afgelopen weken is alles op alles gezet om deze regeling op te tuigen. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. De NOW is bedoeld...
Corona · 26. maart 2020
Hoe zit het met de reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis? Als u aan uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding betaalt, dan mag u deze in eerste instantie maximaal zes weken onbelast doorbetalen wanneer de werknemer structureel thuis werkt. Verwacht u echter dat de werknemer langdurig thuis blijft werken, dan mag u de reiskostenvergoeding de lopende en de eerstvolgende kalendermaand doorbetalen. U mag de doorbetaling ook eerder stoppen. Let op: Als de werknemer vervolgens weer naar...
Corona · 18. maart 2020
In aansluiting op de eerder verstuurde special ‘Coronavirus – de belangrijkste vragen en antwoorden’ van maandag 16 maart 2020 ontvangt u hierbij een update. Het kabinet heeft dinsdag 17 maart nieuwe regelingen aangekondigd vanwege het coronavirus. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De nieuwe regelingen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een...
Corona · 16. maart 2020
Heeft het coronavirus ook invloed op uw bedrijf? Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de salaris- en personeelsadministratie.
Werkkostenregeling · 30. september 2019
In het Belastingplan 2020 zijn enkele maatregelen opgenomen die een mooi voordeel opleveren voor het MKB. De werkkostenregeling (WKR) wordt op de volgende vier onderdelen aangepast.
Auto v/d zaak · 20. september 2019
Helaas, minder goed nieuws voor elektrische rijders. Uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die onlangs op Prinsjesdag is gepubliceerd, blijkt dat de bijtelling volgend jaar omhoog gaat van 4% naar 8%. De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen verder omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden.
De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit betekent dat er per 2020 een aantal belangrijke zaken gaat wijzigen op het gebied van de financiering van de Werkloosheidswet (WW) en het arbeidsrecht.
Minimumloon · 28. mei 2019
Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. Maar let op: vanaf 1 juli a.s. krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon.
De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel, dat op 1 januari 2020 in werking moet treden, draagt bij aan een forse herziening van het arbeidsrecht. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels (een proeftijd van vijf maanden bij vaste contracten en drie maanden voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) zijn echter uit het wetsvoorstel gehaald.
Kengetallen · 20. november 2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. Alle tarieven, cijfers en premies van 2019 staan in dit artikel overzichtelijk op een rij.

Meer weergeven