Corona

Corona · 17. augustus 2020
Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies en na zijn vakantie in quarantaine moet? Voorheen was de hoofdregel: geen arbeid, geen salaris. Uitzondering hierop was wanneer de werknemer de overeengekomen arbeid niet had kunnen verrichten door een oorzaak die voor rekening van de werkgever diende te komen. Vanaf 1 januari 2020 is deze hoofdregel in de wet gewijzigd: geen arbeid, wel salaris. Dit tenzij de werknemer de arbeid niet wil verrichten,...
Corona · 06. juli 2020
De Rijksoverheid heeft onlangs een nieuwe subsidieregeling aangekondigd: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven die zwaar zijn getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus komen hiervoor mogelijk in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden, bedrijven die evenementen organiseren en contactberoepen voor uiterlijke verzorging. Op basis van een KVK check kunt u controleren of u in aanmerking komt. Zie hiervoor onderstaande link:...
Corona · 02. juli 2020
Vanaf maandag 6 juli kunt u een aanvraag doen voor de NOW 2.0. Het omzetverlies moet in kaart worden gebracht over een periode van vier maanden, met keuze van startdatum op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien er eerder NOW 1.0 is aangevraagd, dan dient de omzetdaling aan te sluiten op de eerder gekozen periode. De loonsom over de maand maart 2020 is hierbij leidend. Anders dan in NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere...
Corona · 25. mei 2020
Graag willen wij u informeren over de nieuwe kabinetsplannen omtrent de NOW regeling. Het kabinet heeft aangekondigd dat de NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden. We noemen dit de NOW 2.0. Over de exacte invulling vindt nog overleg plaats. Wat weten we al wel? Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de NOW 2.O. Wat zijn de voorwaarden? Werkgevers die te maken hebben tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen van...
Corona · 16. april 2020
Zolang de crisismaatregelen verband houden met het coronavirus mogen werkgevers aan hun thuiswerkende werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding uitbetalen meldt werkgeverskoepel Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De AWVN baseert zich op een versoepeling van de regels voor de vaste reiskostenvergoeding door het ministerie van Financiën. De aanpassing geldt zolang het advies om indien mogelijk thuis te werken in stand blijft. Het kabinet riep werknemers op 12 maart op om zoveel...
Corona · 06. april 2020
Het UWV meldt vrijdagmiddag dat werkgevers vanaf maandag 6 april 9.00 uur een aanvraag kunnen doen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. De afgelopen weken is alles op alles gezet om deze regeling op te tuigen. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. De NOW is bedoeld...
Corona · 26. maart 2020
Hoe zit het met de reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis? Als u aan uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding betaalt, dan mag u deze in eerste instantie maximaal zes weken onbelast doorbetalen wanneer de werknemer structureel thuis werkt. Verwacht u echter dat de werknemer langdurig thuis blijft werken, dan mag u de reiskostenvergoeding de lopende en de eerstvolgende kalendermaand doorbetalen. U mag de doorbetaling ook eerder stoppen. Let op: Als de werknemer vervolgens weer naar...
Corona · 18. maart 2020
In aansluiting op de eerder verstuurde special ‘Coronavirus – de belangrijkste vragen en antwoorden’ van maandag 16 maart 2020 ontvangt u hierbij een update. Het kabinet heeft dinsdag 17 maart nieuwe regelingen aangekondigd vanwege het coronavirus. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De nieuwe regelingen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een...
Corona · 16. maart 2020
Heeft het coronavirus ook invloed op uw bedrijf? Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de salaris- en personeelsadministratie.