Subsidies

Subsidies · 23. juni 2021
Ook dit jaar kunnen wij weer voor u de regeling Subsidie Praktijkleren verzorgen. Een praktijk- of werkleerplaats is een ideale manier om studenten en leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor het school-/studiejaar 2020 – 2021 is het mogelijk om tot uiterlijk 16 september 2021 (voor 17:00 uur) aanvragen in te dienen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per...
Subsidies · 03. juli 2020
Ook dit jaar verzorgen wij weer voor onze klanten de regeling Subsidie Praktijkleren. Voor het school-/studiejaar 2019 – 2020 is het mogelijk om tot uiterlijk 16 september 2020 (voor 17:00 uur) aanvragen in te dienen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in die categorie. Indien u hier...
Subsidies · 11. juni 2018
Sinds 2 juni kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2018 (17.00 uur).