Werkkostenregeling

Werkkostenregeling · 30. september 2019
In het Belastingplan 2020 zijn enkele maatregelen opgenomen die een mooi voordeel opleveren voor het MKB. De werkkostenregeling (WKR) wordt op de volgende vier onderdelen aangepast.
Werkkostenregeling · 11. april 2018
Als u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wilt aanwijzen als eindheffingsloon, mag u daarmee niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Voor het eerst sinds de invoering van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling heeft een gerechtshof hier onlangs uitspraak over gedaan.