Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit betekent dat er per 2020 een aantal belangrijke zaken gaat wijzigen op het gebied van de financiering van de Werkloosheidswet (WW) en het arbeidsrecht.
De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB). Het wetsvoorstel, dat op 1 januari 2020 in werking moet treden, draagt bij aan een forse herziening van het arbeidsrecht. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels (een proeftijd van vijf maanden bij vaste contracten en drie maanden voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar) zijn echter uit het wetsvoorstel gehaald.