top of page

Controleer voorlopige berekeningen Wtl 2023 - LKV of (jeugd-)LIV

Als u in 2023 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), dan heeft u begin maart van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. De regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een laag loon, jeugdigen met een laag loon en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben.


 

Ook dit jaar controleren wij weer graag voor u de voorlopige berekening,

want fouten kunt u nog tot en met 1 mei corrigeren.


 

Wanneer heeft u recht op LKV?

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Deze doelgroepverklaring kan de werknemer aanvragen via het UWV of de gemeente. Het is belangrijk dat de werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt. Dit dient te gebeuren binnen 3 maanden na de indiensttreding. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. De werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.


U heeft mogelijk recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de vier doelgroepen valt:

· Oudere werknemers (56 jaar en ouder);

· Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;

· Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;

· Arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.


Wanneer heeft u recht op LIV?

U heeft recht op LIV indien één of meer werknemers voldoen aan de volgende eisen:

· De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;

· De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van ten minste € 12,04 en niet meer dan € 15,06 (in 20223) met een maximum van € 960,- per werknemer;

· De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;

· De werknemer is tenminste 21 jaar een heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.


* Voor 2023 bedraagt de LIV € 0,49 per werknemer / per verloond uur.


Wanneer heeft u recht op Jeugd-LIV?

U heeft recht op Jeugd-LIV indien tenminste één of meer werknemers voldoen aan de volgende eisen:

· De werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar

· De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;

· De werknemer is op 31 december 2022 18 jaar en heeft een gemiddeld uurloon van ten minste € 6,12 en lager dan € 8,17 (in 2023);

· De werknemer is op 31 december 2022 19 jaar en heeft een gemiddeld uurloon van ten minste € 7,34 en lager dan € 10,89 (in 2023);

· De werknemer is op 31 december 2022 20 jaar en heeft een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,79 en lager dan € 12,04 (in 2023).


Onjuiste voorlopige berekening Wtl

Klopt de berekening niet dan zullen wij dit voor u corrigeren in de loonadministratie. Middels een jaaroverschrijdende loonaangifte kunnen wij dit corrigeren in de polisadministratie. Dit is mogelijk tot en met 1 mei 2024.

Definitieve berekening

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2024 een beschikking met de definitieve berekening Wtl en het totale bedrag waar u recht op heeft. Het is mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.

Heeft u vragen over de voorlopige berekeningen Wtl, neem dan contact met ons op via info@slry.nl of bel naar 076 - 700 25 78

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page