top of page

Stijging gebruikelijk loon dga: €56.000 in 2024

In onze eindejaarsbrief hebben we eerder aangekondigd dat het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) vanaf 2024 € 52.020 per jaar zou zijn. Uit de laatste gegevens van de Belastingdienst blijkt echter dat het het gebruikelijk loon van een dga in 2024 € 56.000 zal bedragen. 


De verhoging van € 51.000 naar € 56.000 hangt samen met een flink hoog getal voor de wettelijke inflatiecorrectie. Maar na jaren met gematigde stijging is het opnieuw een flinke stijging, want in 2023 is het standaardbedrag al verhoogd van € 48.000 naar € 51.000. 


Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon geschrapt

Om het gebruikelijk loon te bepalen moet een dga voor 2024 kijken naar het hoogste bedrag van deze drie bedragen:

  • het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;

  • het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap;

  • € 56.000 (standaardbedrag voor 2024).

Tot 2023 kon een dga nog gebruikmaken van de zogeheten doelmatigheidsmarge. Daardoor mocht een dga 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking opgeven als gebruikelijk loon. Inmiddels is er een streep gezet door de doelmatigheidsmarge.

5 weergaven0 opmerkingen

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page