top of page

Loonbeslag, regels voor de werkgever


Als de werknemer zijn rekeningen niet betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn loon. De werkgever moet meewerken aan dit loonbeslag. Bij loonbeslag eist de deurwaarder een deel van het loon van de werknemer op om zijn of haar schulden te betalen. De werkgever betaalt het deel van het loon aan de deurwaarder. De werknemer krijgt het deel dat over blijft.


Voor loonbeslag is een uitspraak van de rechter nodig. Als de deurwaarder beslag wil leggen op het loon van de werkgever, vraagt hij eerst informatie bij de werkgever op. U moet hiervoor een verklaringsformulier invullen. Als de deurwaarder beslag legt op het loon van de werknemer, krijgt u van de deurwaarder een beslagexploot. Dat is een officieel document waarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt op het salaris van de werknemer. U krijgt ook een kopie van de uitspraak van de rechter. Vanaf dit moment moet u het loon dat onder het loonbeslag valt aan de deurwaarder betalen.


De gerechtsdeurwaarder kan geen beslag leggen op het hele salaris van de werknemer. Een deel van zijn loon mag hij houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit is de beslagvrije voet en is minimaal 95% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Een loonbeslag wordt opgeheven als de werknemer de schuld heeft betaald of als de werknemer niet meer bij de werkgever werkt. De deurwaarder laat u weten wanneer het loonbeslag stopt. U mag niet zelf het loonbeslag stoppen. 

1 weergave0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page