top of page

Belastingplan 2024

Prinsjesdag 2023 heeft ons een glimp gegeven van wat we kunnen verwachten in het komende jaar. Het demissionair kabinet heeft het het Belastingplan 2024 met daarin de voorgenomen wijzigingen voor komend jaar gepresenteerd. Hier zijn de belangrijkste punten die van invloed zijn voor werkgever en werknemer.


Verhoging maximale reiskostenvergoeding

Het kabinet is voornemens om het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 verder te verhogen tot € 0,23 per kilometer. De verhoging van het maximum van de

onbelaste reiskostenvergoeding ondersteunt werknemers financieel, die moeten reizen voor hun werk.


Einde tijdelijke verhoging vrije ruimte werkkostenregeling naar 3%

Op grond van het Belastingplan 2023 is het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte verruimd en bedraagt per werkgever momenteel 3% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt voor de eerste schijf het percentage van 1,92%.


Fiscale bijtelling elektrische auto

De bijtellingspercentages voor 2024 veranderen niet. Voor brandstofauto’s en (plug-in) hybride auto’s betekent dit een fiscale bijtelling van 22%. De bijtelling voor een elektrische auto is 16%. Dat geldt tot een drempelbedrag van € 30.000 (de aanschafprijs van de auto). Voor het deel daarboven geldt het standaard bijtellingstarief van 22%.


Vanaf 2025 geldt voor alle nieuwe elektrische auto's een bijtelling van 17%.


Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

De regering stelt voor om het privégebruik van een ov-abonnement dat, of van een voordeelurenkaart die, wordt vergoed of verstrekt dan wel ter beschikking wordt gesteld onder de reikwijdte van een gerichte vrijstelling te brengen.


Dit heeft als gevolg dat het ov-abonnement en voordeelurenkaart ook voor privédoeleinden kan worden gebruikt zonder dat hierover belasting verschuldigd is, mits de ov-kaart (in welke mate dan ook) ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) wordt gebruikt. Als dat het geval is, hoeft een werkgever geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer bij te houden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page