top of page

Inzicht in verlof en verval wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Daarbij bestaat een onderscheid tussen de zogenoemde wettelijke vakantiedagen (minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt) en de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Anders dan vaak gedacht wordt, komen die wettelijke vakantiedagen niet automatisch te vervallen. 


Uitzondering 

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werknemer kan aantonen dat hij deze dagen helemaal niet op kon nemen (bijv. bij langdurige arbeidsongeschiktheid) of als hij geen kans heeft gekregen de vakantiedagen op te nemen. 

 

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch 

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels rondom vakantiedagen. Wil je als werkgever per 1 juli aanspraak maken op het verval van de wettelijke dagen van het jaar ervoor, dan zul je de werknemer: 

 

  • tijdig over de gevolgen van het niet opnemen van die dagen moeten informeren. Oftewel, je moet de werknemer tijdig informeren over het aantal openstaande wettelijke vakantiedagen van vorig jaar en je moet de werknemer erop wijzen dat als die dagen per 1 juli a.s. niet zijn opgenomen, ze komen te vervallen,  

  • en in staat moeten stellen die dagen op te nemen. Stimuleer hen formeel om vakantie te nemen, zodat de werknemers optimaal kunnen profiteren van hun recht op rust en ontspanning. 


Vakantie zieke werknemer 

Bij ziekte mag de werkgever vakantiedagen niet afboeken, ook als de werknemer ziek op vakantie gaat, tenzij de werknemer hier expliciet mee instemt. Volgens de Hoge Raad geldt ziekte tijdens vastgestelde vakantie niet als vakantie. De werknemer moet duidelijk en expliciet bevestigen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. 

7 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page