top of page

SLRY's Prinsjesdag nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

- Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding vanaf 2022

- Belangrijkste wijzigingen sociale verzekeringen en ZVW 2022

- Vrije ruimte WKR weer terug naar normaal


Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding vanaf 2022

De verwachting is dat er ook in 2022 nog veel thuis gewerkt gaat worden.Veel werkgevers hebben aangegeven een vergoeding aan de werknemer te willen geven voor de extra kosten die verbonden zijn aan het thuiswerken. In het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, introduceert het kabinet een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. De vergoeding wordt aangemerkt als een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling voor een bedrag van maximaal € 2,- per dag.

Niet verplicht De werkgever is niet verplicht om de vergoeding per thuiswerkdag te geven. Het bijhouden van deze thuiswerkdagen kan zorgen voor een extra administratieve last. Het kabinet heeft daarom voorgesteld om voor de thuiswerkvergoeding een vergelijkbare regeling te introduceren zoals we die nu ook kennen voor de reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer. Daarbij mag een vaste vergoeding worden gegeven als een werknemer ten minste 128 dagen in het kalenderjaar thuiswerkt. De werkgever mag een vergoeding geven alsof de werknemer 214 dagen in dat kalenderjaar thuiswerkt. Voor de berekening van de vaste thuiswerkkostenvergoeding moet het aantal dagen waarop wordt thuisgewerkt pro rata worden herrekend als de werknemer in de regel vier dagen, drie dagen, twee dagen, of één dag per week thuiswerkt. Ook in dat geval wordt het maximale aantal dagen wat voor de vergoeding in aanmerking komt(214) pro rata herrekend. U kunt er meer over lezen op de website van de Rijksoverheid. Reiskosten- óf thuiswerkkostenvergoeding Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn. De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan weliswaar ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Maar als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan dus maar een van de vrijstellingen worden toegepast. In dat geval heeft de werkgever de keuze om of de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding, of de gerichte vrijstelling voor reiskosten voor het woon-werkverkeer toe te passen. Als een werknemer thuis werkt en daarnaast bijvoorbeeld naar een klant gaat dan mag wel de thuiswerkvergoeding en daarnaast € 0,19 voor zakelijke kilometers onbelast vergoed worden als gerichte vrijstelling. Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Bel 076 - 700 25 78 of mail naar info@slry.nl.


Belangrijkste wijzigingen sociale verzekeringen en ZVW 2022

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2022 dalen de premies ten opzichte van 2021 en wordt de lage Awf-premie 2,20% en de premie Awf-hoog 7,20%. In 2021 was de lage premie 2,70% en de hoge premie 7,70%. Wel zijn vanaf 1 augustus de premiepercentages voor de rest van het jaar 2021 verlaagd vanwege het vrijvallen van budget, nadat was besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. Vanaf 2022 weer hoge WW premie bij meer dan 30% overwerk De WAB regelde ook al dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar bepaalde organisaties – zoals in de zorg – hadden door het coronavirus extra veel werk en het zou onterecht zijn geweest als door dat vele overwerk een hoge WW-premie verschuldigd was. Daarom heeft het kabinet deze zogenoemde 30% herzieningssituatie in 2020 en 2021 opgeschort. Tijdens Prinsjesdag is echter bekend geworden dat deze herzieningssituatie in 2022 weer in werking zal treden. Wijziging ZVW De zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2022 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing daalt namelijke naar 6,70% (deze was in 2021; 7%). Ook de werknemersbijdrage daalt per 2022 en gaat van 5,75% naar 5,45%. Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Bel 076 - 700 25 78 of mail naar info@slry.nl.Vrije ruimte WKR weer terug naar normaal

Het kabinet legt in het Belastingplan 2022 de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) definitief vast voor het jaar 2021. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7%. Binnen de werkkostenregeling (WKR) wijst u loonbestanddelen aan waarover de werknemer geen belasting is verschuldigd. Als er belasting is verschuldigd, neemt de werkgever die voor zijn rekening. Maar binnen de WKR bestaan diverse mogelijkheden om dat ook voor de werkgever onbelast te houden. Allereerst probeert u als werkgever een gerichte vrijstelling te zoeken. Als dat uiteindelijk niet lukt, bestaat altijd nog de mogelijkheid van de vrije ruimte: een bepaald percentage van de loonsom waarin sowieso onbelaste vergoedingen mogen worden gegeven. Het percentage over de eerste € 400.000 aan loonsom was voorheen 1,7%, maar is vanwege de coronacrisis in 2020 en 2021 verruimd naar 3%. Daarboven is de vrije ruimte 1,18% (2021). Voor 2021 was dat al wel in een besluit goedgekeurd, maar nog niet in de wet vastgelegd. Dat gebeurt nu alsnog. Vanaf 2022 zal over de eerste € 400.000 loonsom de vrije ruimte weer 1,7% bedragen (en 1,18% over het meerdere). Het verruimde percentage van 3% zal er wellicht voor zorgen dat u dit jaar de vrije ruimte niet helemaal benut. Dat biedt mogelijkheden om het personeel fiscaal-vriendelijk te belonen en er zelf als werkgever mogelijk ook nog voordeliger uit te springen. Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Bel 076 - 700 25 78 of mail naar info@slry.nl.

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page