top of page

Subsidie Praktijkleren 2023

Ook dit jaar kunnen wij weer voor u de regeling Subsidie Praktijkleren verzorgen. Een praktijk- of werkleerplaats is een ideale manier om studenten en leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Voor het school-/studiejaar 2022 – 2023 is het mogelijk om tot uiterlijk 15 september 2023 (vóór 17:00 uur) aanvragen in te dienen.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een eventuele overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

Indien u hier gebruik van wilt maken verzoeken wij u de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

  • De praktijkovereenkomst (ondertekend)

  • Het aantal weken begeleiding

U dient bij uw administratie de volgende gegevens te bewaren:

  • Een getekende (praktijkleer) overeenkomst

  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming

  • Een administratie waaruit de begeleiding van de medewerker blijkt

  • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificatie/kwaliteiten voor de beroepsvorming zijn behaald.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;

Vervallen extra subsidies

  • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren (2020-2021 en 2021-2022).

  • bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2020-2021 en 2021-2022).

De kosten voor het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren bedragen € 120,- (excl. BTW) per aanvraag en worden door middel van eHerkenning door ons ingediend bij het RVO.


Mocht u hiervan gebruik willen maken dan ontvangen wij graag vóór 12 september de benodigde gegevens.

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076 – 700 25 78 en / of mailen naar salaris@slry.nl.

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page