top of page

Wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024

Jaarlijks worden de wettelijk minimumlonen geïndexeerd op 1 januari en 1 juli. Op 1 januari 2024 werd bovendien het wettelijk minimumuurloon ingevoerd, wat gepaard ging met een indexering van 3,75%. Door deze invoering steeg het wettelijk minimumuurloon in veel sectoren echter met meer dan 15%, in plaats van de verwachte 3,75%.


Vanaf 1 juli aanstaande staat er een indexering van 3,09% gepland voor de minimumuurlonen. Deze toename heeft als gevolg dat het uurloon voor werknemers jonger dan 21 jaar ook wordt aangepast op basis van dit nieuwe minimumuurloon. Deze reguliere aanpassing is een belangrijk onderdeel van het streven naar eerlijke en levensvatbare lonen binnen verschillende sectoren.

 

Leeftijd

Per uur

21 jaar of ouder

€13,68

20 jaar

€10,95

19 jaar

€8,21

18 jaar

€6,85

17 jaar

€5,40

16 jaar

€4,72

15 jaar

€4,10

De minimumuurlonen per leeftijd zijn vanaf 1 juli 2024:

 

In de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) afwijkende minimumuurlonen.

 

De minimumuurlonen per leeftijd op basis van bbl zijn vanaf 1 juli 2024:

Leeftijd bbl

Per uur

20 jaar

€8,41

19 jaar

€7,18

18 jaar

€6,22

 

Eerder was sprake van een mogelijke extra verhoging van 1,2% (bovenop de halfjaarlijkse

indexatie) vanaf 1 juli 2024. Deze extra verhoging gaat echter niet door. Het blijft bij de

hierboven genoemde 3,09%. 

7 weergaven0 opmerkingen

Komentáře


bottom of page